CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

 

– BAN LÃNH ĐẠO

+ Giám đốc

Ông: Nguyễn Vinh Quang

Trình độ: Đại học (Học viện Ngân hàng).

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng.

Chứng chỉ: An toàn lao động

+ Trạm trưởng

Ông Lưu Minh Nguyễn

Trình độ: Kỹ sư (Đại học Xây dựng)

Chuyên ngành: Vật liệu.

Chứng chỉ: Thí nghiệm viên

– TỔ VẬN HÀNH TRẠM: Bao gồm nhân viên vận hành, lái máy xúc lật.

+ Tổ trưởng: Ông Nguyễn Thành Chất

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp Điện lực, chứng chỉ vận hành trạm.

– TỔ VẬN HÀNH BƠM: Bao gồm lái xe, vận hành bơm

+ Tổ trưởng: Nguyễn Văn Nghĩa

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp Điện Cơ khí, chứng chỉ vận hành bơm.

– TỔ XE BỒN: Bao gồm các lái xe có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm lái xe bồn.

– PHÒNG KINH DOANH: Bao gồm trưởng phòng và các nhân viên kinh doanh.

Trưởng phòng: Ông Trần Văn Hoàn

Trình độ: Cao đẳng xây dựng.

– PHÒNG KẾ TOÁN: Gồm Thống kê, thủ quỹ, kế toán, vật tư

Kế toán trưởng: Bà Lê Thị Liên

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

– TỔ SỬA CHỮA, CƠ KHÍ